top of page
Image by Hunters Race

Thông tin tuyển dụng

Ngành nghề tuyển dụng:

  • Phái cử thực tập sinh kỹ thuật đi làm việc tại Nhật Bản

  • Tuyển dụng thuyền viên làm việc trên Tàu Du lịch Quốc tế: Costa, Royal Caribbean, Carnival, Star Cruises

Chương trình tuyển thực tập sinh kỹ thuật làm việc tại Nhật Bản

Tuyển thuyền viên Royal Caribbean

Chương trình tuyển thuyền viên làm việc trên tàu Royal Caribbean

Tuyển thuyền viên StarCruises

Chương trình tuyển thuyền viên làm việc trên tàu StarCruises

Chương trình tuyển thuyền viên làm việc trên tàu COSTA

Chương trình tuyển thuyền viên làm việc trên tàu Carnival

bottom of page